Composition Bank

      

Transliteration Scheme

   

V

      
Sl. no. Title Raga Tala Composer Remarks, if any Version
1 Vadavaraiyai Suddhasaveri (Pazhantakka Pann) Roopaka Achiyar Kuravai

From the Silappadikaram

Text
Tamil pdf
English pdf
2 Vallabhanayakasya Begada Roopaka Muthuswami Dikshitar

Vinayaka kriti

Text
Sanskrit pdf
English pdf
3 Vallinayaka Shanmukhapriya Adi Muthiah Bhagavatar

-

Sanskrit pdf
English pdf
Word document
4 Vamankasthitaya Atana Khanda Eka Muthuswami Dikshitar

Vinayaka kriti

Text
Sanskrit pdf
English pdf
5 Vanadurge Vanaspati Roopaka Muthiah Bhagavatar

-

Sanskrit pdf
English pdf
Word document
6 Vanchasi yadikusalam Kalyani Adi Oothukkadu Venkatasubbayyar Navavarana 
Dhyana kriti
Text
Sanskrit pdf
English pdf
7 Vanchatonu Karnaranjani Adi, Tisra gati Muthiah Bhagavatar

-

Sanskrit pdf
English pdf
Word document
8 Vandevasudevam Sriragam Khanda Chapu Annamacharya

-

Text
Sanskrit pdf
English pdf
9 Varasikhivahana Supradeepam Adi Tyagaraja

Sanskrit composition

Text
English pdf
Sanskrit pdf
10 Vatapi ganapatim Hamsadhwani Adi Muthuswami Dikshitar

Vinayaka kriti

Text
English pdf
Sanskrit pdf
11 Vighneswaram Malahari Adi Muthuswami Dikshitar

Vinayaka kriti

Text
Sanskrit pdf
English pdf
12 Vijayambike Vijayanagari Adi Muthiah Bhagavatar

-

Sanskrit pdf
English pdf
Word document
13 Vinayaka vighnanasaka Vegavahini Roopaka Muthuswami Dikshitar

Vinayaka kriti

Text
Sanskrit pdf
English pdf
    
      

A  B  C  D  E  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  Y

    

Composition Bank home