Composition Bank

      

Transliteration Scheme

   

H

     
    
Sl. no. Title Raga Tala Composer Remarks, if any Version
1 Haladharanujam Manirangu Adi Oothukkadu Venkatasubbayyar Navavarana phala stuti Text
Sanskrit pdf
English pdf
2 Hastivadanaya Navaroj Misra Chapu Muthuswami Dikshitar Vinayaka kriti Text
Sanskrit pdf
English pdf
3 Herambaya Atana Roopaka Muthuswami Dikshitar Vinayaka kriti Text
Sanskrit pdf
English pdf
4 Himachalatanaya Anandabhairavi Adi Syama Sastri

-

Text
Sanskrit pdf
English pdf
5 Himadrisute pahimam Kalyani Roopaka Syama Sastri

-

Text
Sanskrit pdf
English pdf
6 Himagiritanaye Suddhadhanyasi Adi Muthiah Bhagavatar

-

Sanskrit pdf
English pdf
Word document
    
     

A  B  C  D  E  G  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y

    

Composition Bank home