Composition Bank

      

Transliteration Scheme

   

P

         
Sl. no. Title Raga Tala Composer Remarks, if any Version
1 Pahi parvatanandini Arabhi Adi Swati Tirunal 9th Navaratri kriti Text
English pdf
Sanskrit pdf
2 Pahi jagajjanani Hamsanandi Adi Swati Tirunal

-

Text
English pdf
Sanskrit pdf
3 Pahi janani satatam Natakurinji Misra Chapu Swati Tirunal 8th Navaratri kriti Text
English pdf
Sanskrit pdf
4 Pahimam janaki vallabham Sankarabharanam Tisra Eka Muthuswami Dikshitar Nottuswara Text
English pdf
Sanskrit pdf
5 Pahimam srivageeswari Kalyani Adi Swati Tirunal 2nd Navaratri kriti Text
English pdf
Sanskrit pdf
6 Panchamatangamukha Malahari Roopaka Muthuswami Dikshitar

Vinayaka kriti

Text
Sanskrit pdf
English pdf
7 Pannagendra sayana Ragamailka Roopaka Swati Tirunal Ashta-jama Ragamalika for the eight jamas of the night Text
English pdf
Sanskrit pdf
8 Paripahi ganadhipa
Saveri
Adi Swati Tirunal Ganesha Gita of the Navaratri kriti series Text
English pdf
Sanskrit pdf
9 Paripahimam
Mohanam
Misra Chapu Swati Tirunal

-

Text
English pdf
Sanskrit pdf
10 Parkadal alaimele Shanmukhapriya, Kedaragowla, Sama, Atana, Mohanam, Bilahari, Kanada, Kapi, Ranjani/Vijayanagari Adi

-

Text
English pdf
Tamil pdf
11 Parvati nayakane Shanmukhapriya Adi Papanasam Sivan

-

Text
English pdf
Tamil pdf
12 Pibare ramarasam Yamankalyani Adi Sadasiva Brahmendra Tuned by Semmangudi Srinivasa Iyer Word document
English pdf
Sanskrit pdf
13 Poornachandra bimba Ragamalika Roopaka Muthuswami Dikshitar Ashta Ragamalika Text
English pdf
Sanskrit pdf
14 Pranatartihara Ragamalika Adi Maha Vaidyanatha Sivan 72-mela ragamalika Text
English pdf
Sanskrit pdf
15 Pranavakaram Arabhi Adi Oothukkadu Venkatasubbayyar

-

Text
English pdf
Sanskrit pdf
16 Prati varam varam Kambhoji Misra Chapu Sadasiva Brahmendra

Tuned by Semmangudi Srinivasa Iyer

Sanskrit pdf
English pdf
Word document
17 Purnabodhoham Purvikalyani Adi Sadasiva Brahmendra

Tuned by Semmangudi Srinivasa Iyer

Sanskrit pdf
English pdf
Word document
    
          

A  B  C  D  E  G  H  I  J  K  L  M  N  O  R  S  T  U  V  Y

    

Composition Bank home