Composition Bank

      

Transliteration Scheme

   

D

     
    
Sl. no. Title Raga Tala Composer Remarks, if any Version
1 Dakshayani Todi Roopaka Muthuswami Dikshitar 8th Abhayamba vibhakti kriti Text
Sanskrit pdf
English pdf
2 Dasarathe Sankarabharanam Tisra Eka Muthuswami Dikshitar Nottuswara Text
English pdf
Sanskrit pdf
3 Dayajuda manchi Jaganmohini Misra Chapu Syama Sastri

-

Text
Sanskrit pdf
English pdf
4 Deenabandho Sankarabharanam Tisra Eka Muthuswami Dikshitar Nottuswara Text
English pdf
Sanskrit pdf
5 Devadevam Hindolam Misra Jhampa Annamacharya

-

Text
Sanskrit pdf
English pdf
6 Devibrova Chintamani Adi Syama Sastri

-

Text
Sanskrit pdf
English pdf
7 Devijagajjanani Sankarabharanam Adi Swati Tirunal 1st Navaratri kriti Text
English pdf
Sanskrit pdf
8 Devimeenanetri Sankarabharanam Adi Syama Sastri

-

Text
English pdf
Sanskrit pdf
9 Devineeye tunai Keeravani Adi Papanasam Sivan

-

Text
English pdf
Tamil pdf
10 Devi pavane Saveri Adi Swati Tirunal 3rd Navaratri kriti Text
English pdf
Sanskrit pdf
11 Dolayam Khamas Adi, Tisra gati Annamacharya

-

Text
English pdf
Sanskrit pdf
12 Durgadevi Navarasakannada Adi Muthiah Bhagavatar

-

Sanskrit pdf
English pdf
Word document
13 Durusuga kripajoochi Saveri Adi Syama Sastri

-

Text
English pdf
Sanskrit pdf
    
        

A  B  C  E  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y

    

Composition Bank home