Season 2004 - '05
Concert Reports & Song Lists
(Inputs from Rasikas & the Carnatica Team)

Carnatica Products             Rasika Forum          News-Views-Reviews          Special Features      Events Calendar

HomeNews - Views - Reviews


[Editor's Note: 1) Song lists compiled on this page include voluntary inputs from rasikas. We welcome more such contributions and would prefer that you
e-mail song lists and observations to us from concerts that you attended. 2) Notes & Observations included with the listings are strictly those of the individual contributors. Carnatica does not subscribe to or endorse them in any manner]

Your thoughts, comments and responses to these posts and the concerts are welcome.
Do contribute to the discussions at our RASIKA FORUM


T. K. Govinda Rao, S Varadarajan, Srimushnam V. Raja Rao

nAda inbam (rAga sudha hall), Dec. 20th, 6:30 pm (Partial List)

 1. sAmi - chauka varNam - suruTTi - tisra Ekam (2 kaLai) (rAga sketch and svarams)

 2. ninnE bhajana - nATTai - tyAgarAjar (rAga sketch and svarams)

 3. telisi rAma - pUrNachandrikA - tyAgarAjar (svarams)

 4. kA vA vA - varALi - pApanAsam sivan ( AlApanai and svarams at pallavi line)

 5. enna gAnu rAma bhajana - kAmavardini - bhadrAcalam rAmadAsar (neraval and svarams at 'sannudinchi srI rAma')

 6. bAlagOpAla - bhairavi - dIkshitar (AlApanai, neraval and svarams at 'drONa karNa duryOdanAdi')

 7. taniyAvarttanam

Notes & Observations: 1) He sang all the three caraNams of telisi rAma 2) The 75 yr old veteran had an unco-operative throat, still managed to keep the audience tightly stuck to their seats 3) The chauka varNam was vintage material.

Contributed by Bharath


Nedunuri Krishnamurthy, Delhi Sunderrajan, Guruvayoor Dorai, E M Subramanian

valayapaTTi nAdalayA - hEmamAlini kalyANa maNDapam, Dec. 24th, 6:30 pm

 1. sAmi ninnE - varNam - shrI rAgam

 2. vandE ham - hamsadvani - annamAcharyA

 3. parvata rAja kumAri - sriranjani - dIkshitar

 4. okapAri - kalAvati - tyAgarAjar

 5. enduko nI manasu - kalyANi - tyAgarAjar

 6. taniyAvartanam

 7. tunga tIra - sALagabhairavi - kamalEsa dAsar

 8. short slOkam from dAsarathi shatakam of bhadrAcalam rAmadAsar in khamAs

 9. rAma jOgi - khamAs - bhadrAcalam rAmadAsar

 10. palukutE - AbhEri - annamAcharyA

 11. slOkam - vandE sambhO umApatim suraguru vandE jagatkAraNam vandE pannaga bhUshaNam vandE pakshInAmpatim vandE sUrya shashAnka vanni nayanam vandE mukundapriyam in shaNmukapriya, mOhanam and kApI

 12. jAnakI ramaNa - kApI - vAnamAmalai jIyar

 13. patiki hArati rE - suruTTi - tyAgarAja

 14. srIyath kAntAya and mangaLam kOsalEndrAya

Notes & Observations: 1) Stellar and truly inspiring performance by the 77 year old veteran 2) The ease with which his voice traversed from mandara madhyamam to thAra pancamam in Kalyani was just amazing 3) Organizer's long speech in between the kalyANi AlApana of Nedunuri and the violinist's reply!

Contributed by Bharath.


N. Vijay Siva, R. K. Shriramkumar, N. Manoj Siva

Kapali Fine Arts (Sastri Hall), Dec. 18th, 6:30 pm

 1. gurulEkha - gauri manOhari - tyAgarAjar

 2. Entanerchina - Saveri - paTNam subramaNya iyer

 3. Ananda Natana Prakasam - Kedaram - dIkshitar - RN

 4. Padavini - SalagaBhairavi - tyAgarAjar

 5. Bhajanaseyaradha - Dharmavati - maisUr vAsudEvAcharyA - RNS

 6. Enneramum - Devagandhari - gOpAla krishNa bhArati

 7. Koluvai - Bhairavi - tyAgarAjar - RNST

 8. Rukmini Kalyanam - Narayaneeyam - Ragamalika

 9. Kanthamam - Sindhu Bhairavi

 10. Hama Jonma Bhumi - rabindra sangIt

 11. Somasundareshwaram - Suddha Vasantham - dIkshitar

 12. Viruttam followed by Muruga Muruga in Hamsanandhi

 13. mAyalADi bOdhanachE - suruTi - paTTAbhirAmayyA

 14. Thiruppugazh

 15. Mangalam followed by a slokam

Notes & Observations: 1) All the three performers were at their best. 2) Sastri Hall half full. 3)Very satisfying concert; outstanding Bhairavi

Contributed by Bharath


Sudha Raghunathan, Vittal Ramamurthy, Neyveli Skandasubramanian, R. Raman

Indian Fine Arts, Dec. 20th, 7.30 pm

 1. Ninnukori - Vasanta - Tachur Singarachari

 2. Shri Jalandhara - Gambhiranattai - Jayachamaraja Wodeyar (S)

 3. Renuka Devi - Kannadabangala - M. Dikshitar

 4. Mayanai Mannum (Tiruppavai) - Shri

 5. Vandanamu - Sahana - Tyagaraja (R, S)

 6. Bantureeti - Hamsanadam (N - "rama nama...", fast S)

 7. Velava Va Vinai Teera - Kiravani - Khanda Chapu - Kotiswara Iyer (R, N - "padayuga...", S, T)

 8. Vande Mukundam (Slokam) - Yamunakalyani

 9. Krishna Nee Begane - Yamunakalyani - Vyasaraya

 10. Teeratha Vilayattu Pillai - Ragamalika

 11. Brahmam Okate - Bowli (Audience request)

 12. Mangalam

Notes & Observations: 1) Full house 2) A more sedate, studied performance than the previous one at Vani Mahal 3) Tani in Khanda Chapu was pleasing

Contributed by 'Roving Rasika'


O. S. Tyagarajan, Nagai Muralidharan, Umayalpuram K. Sivaraman, B. S. Purushottaman

Indian Fine Arts, Dec. 20th, 5.00 pm

 1. Muddumomu - Suryakantam - Tyagaraja (S)

 2. Nee Bhakti Bhagya - Jayamanohari - Tyagaraja (S)

 3. Sangita Jnaanamu - Dhanyasi - Tyagaraja

 4. Neekelana - Devamanohari - Poochi Iyengar (R)

 5. Neepadamule - Navarasa Kannada - Poochi Iyengar (short R)

 6. Kaddanuvariki - Todi - Tyagaraja (R, N - "baddu tapaka...", S, T)

 7. Shlokam (Sahana, Varali, Kapi, Bageshri)

 8. Sagara Shayana - Bageshri - M. D. Ramanathan

 9. Surutti alapana

Notes & Observations: 1) Excellent, classical presentation 2) Scintillating tani from UKS & BSP 3) Todi alapana was exceptional and Nagai Muralidharan very supportive

Contributed by 'Roving Rasika'


S. Sowmya, Dr. M. Narmada, Neyveli Narayanan

Narada Gana Sabha, Dec. 20th, 4.30 pm

 1. Maguva (Varnam) - Narayanagaula - Khanda Ata - Vina Kuppayyar

 2. Janaki Ramana - Shuddhaseemantini - Adi - Tyagaraja (S)

 3. Gatti Ganu - Begada - Adi (Tishra Nadai) - Tyagaraja (R, S)

 4. Mayamma - Ahiri - Adi - Shyama Shastri

 5. Sarasija Pani - Nagaswaravali - Adi - Tenmatam Narasimhachar

 6. Gnana Sabhayil Tillai - Saranga - Mishra Chapu - Papanasam Sivan (R)

 7. Tanayuni Brova - Bhairavi - Adi - Tyagaraja (R, N, S, T)

 8. Kuvalayakshiro (Padam) - Gaulipantu - Mishra Chapu - Kshetragna

 9. Viruttam (Ramalingar Arutpa) - Ragamalika (Kedaragaula, Dhanyasi, Hamsanandi, Kapi)

 10. En Unakkinnum - Kapi - Adi - Papanasam Sivan

Contributed by Ramanathan N. Iyer


Madurai T. N. Seshagopalan, V. V. Ravi, T. K. Moorthy, B. S. Purushottaman

Rama Bhakta Jana Sabha, KK Nagar, Dec. 19th, 6.30 pm (Partial list)

 1. Varnam (?)

 2. Balakanaka - Atana - Tyagaraja (S)

 3. Kothandaramam - Kokilapriya - Dikshitar (R)

 4. Azhi Mazhai Kanna (Tiruppavai) - Varali (R, Viruttam, N, S)

 5. Entani Ne - Mukhari (R, N - "padamu kondina...", S)

 6. Yarendru Raghavanai - Yadukulakambhoji - Arunachala Kavi

 7. Nagumomu - Karnataka Devagandhari - Tyagaraja (R, N - "jayame...", S, T)

Notes & Observations: 1) Jam-packed venue; outside chairs sold at Rs. 20 each! 2) Very high sound levels, resulting in voice distortion 3) Excellent concert until TNS experienced voice trouble starting with the Mukhari alapana 4) Extensive and exhaustive swara kalpana in Nagumomu 5) VV Ravi was competent; Tani was fulfilling though TKM seemed a bit tired

Contributed by 'Roving Rasika'


Carnatica Brothers (Shashikiran & Ganesh), Nagai Sriram, Tanjavur Murugabhoopathy, Madipakkam Murali

Narada Gana Sabha, Dec. 19th, 2.00 pm

 1. nera nammiti (varnam) - kAnaDA - khaNDa aTa - Ramnad Srinivasa Iyengar

 2. tatvamariya taramA - rItigauLa - Adi - Papanasam Sivan (S)

 3. jaya jaya - nATTai - khaNDa cApu - Purandaradasa

 4. sUryamUrtE - saurAshTram - catusra dhruva - Muttuswamy Dikshitar

 5. srI venkaTEsha nA manavi - phalamanjari - Adi - ?

 6. vENugAna- kEdAragauLa - rUpakam - Tyagaraja (S)

 7. dEvAdi dEvA - sunAdavinOdini - Adi - Mysore Vasudevachar (S)

 8. RTP - kharaharapriya - khaNDa tripuTa (2 kaLai), Swaram in kharaharapriya, guhamanOhari, tapasvini followed by tani

 9. nAnATi bratuku nATakamu - rEvati - Adi - Annamacharya

Notes & Observations: 1) Perfect sruthi shuddham 2) Pratilomam in RTP 3) nAnATi bratuku rendered in memory of Smt. M. S. Subbulakshmi 4) Nagai Sriram on the violin was very good 5) Excellent alapana & Tanam in Kharaharapriya by Shashikiran

Contributed by Nivedita Narayanan


S. Sowmya, R. K. Shriramkumar, J. Vaidyanathan

Guru Karaikkudi Mani's Sruthi-Laya Kendra, Asthika Samajam, Venus Colony, Alwarpet, Dec. 17th, 4.15 pm

 1. Chalamela (Varnam) - Nattakkurinji - Adi - Rangaswamy Nattuvanar

 2. Varalenduko - Gurjari - Adi - Tyagaraja (S)

 3. Ela Nee Daya Radu - Atana - Adi - Tyagaraja

 4. Chittam Irangada - Sahana - Mishra Chapu - Papanasam Sivan (R)

 5. Paraku Nee - Kiranavali - Adi - Tyagaraja

 6. Kshitija Ramanam - Devagandhari - Adi  - Tyagaraja

 7. Vaddane Varu - Shanmukhapriya - Adi - Tyagaraja (R, N, S, T)

 8. Roga Harane - Bageshri - Adi - Purandara Dasa

 9. Mariyada Teliyakane - Surutti - Adi - Patnam Subramania Iyer

 10. Tillana - Mandari - Adi

Contributed by V. Subashri (9 yr old student of Carnatica Gurukulam)


Neyveli Santhanagopalan, M. A. Sundaresan, Guruvayur Dorai, N. Govindarajan

Parthasarathy Swami Sabha, Dec. 17th, 6.30 pm

 1. Vanajakshi (Varnam) - Kalyani - Ata - Pallavi Gopalayyar

 2. Tulasidala - Mayamalavagaula - Rupakam - Tyagaraja (S)

 3. Makelara - Ravichandrika - Adi - Tyagaraja (N at charanam, S)

 4. Venkataramana - Latangi - Rupakam - Papanasam Sivan (R, S at charanam)

 5. Mariyeni Kavalenu - Kannada - Ambujam Krishna (tuned by TNS) - (S)

 6. O Jagadamba - Anandabhairavi - Adi - Shyama Shastri (S at pallavi!)

 7. Durmarga - Ranjani - Adi - Tyagaraja (R, start at anupallavi)

 8. Entani Ne - Mukhari - Rupakam - Tyagaraja

 9. Manamuleda - Hamvir Kalyani - Adi - Tyagaraja (3-stage alapana, eduppu at anupallavi, Swaram, Tani)

 10. Broohi Mukundeti

 11. Viruttam + Tillana - Hamsanandi - Muthiah Bhagavatar

 12. Ramani Taruvai - Mohanam - Arunachala Kavi

 13. Vangakkadal (Tiruppavai) + Tiruppugazh - Surutti

 14. Mangalam (complete lyrics)

Notes & Observations: 1) 50% attendance 2) Concert really lifted off only from the Hamvir Kalyani alapana after a sedate first half 3) Kalpanaswaras in O Jagadamba felt a little out of place 4) Tani was refreshing; M. A. Sundaresan's support was very good

Contributed by 'Roving Rasika'


Sudha Raghunathan, Vittal Ramamurthy, Poongulam Subramanian, R. Raman

Vani Mahal, Dec. 16th, 6.30 pm

 1. Jalajaksha (Varnam) - Hamsadhwani - Adi - Manambuchavadi Venkatasubbayyar

 2. Viruttam on Vinayaka followed by Varanamukhane Va - Nattai - Adi - Ambujam Krishna (S)

 3. Entaro Mahanubhavulu - Shri - Adi - Tyagaraja

 4. Brochevarevarura - Khamas - Adi - Mysore Vasudevachar (short alapana)

 5. Mamava Meenakshi - Varali - Adi - M. Dikshitar (R, N - "shyame shankari...", S)

 6. Ninnai Padi - Dwijavanti - Rukmani Ramani

 7. Narayana Ninna - Shuddha Dhanyasi - Rupakam - Purandaradasa

 8. Swara Raga Sudha - Shankarabharanam - Adi - Tyagaraja (R, N - "mooladhara...", S, T)

 9. Katrinile Varum Geetham

 10. Chinnanchiru Kiliye

 11. Man Ke Aankhen - Sai Bhajan

 12. Vanda Veenayum - Ragamalika (Sahana & Revati)

 13. Tillana - Revati

Notes & Observations: 1) Overflow audience 2) Varali was probably the best piece; the pathantara of the Shri pancharatna kriti was a bit of a novel experience; main piece not quite fulfilling  3) Audience loved the post-tani section, judging by the thunderous ovations

'Roving Rasika'


Ranjani & Gayatri, Akkarai Subhalakshmi, Neyveli Skandasubramanian, N. Guruprasad

Bharat Kalachar, Dec. 16th, 4.30 pm (Partial Listing):

 1. Varnam - Darbar

 2. Rama Neepai - Kedaram - Adi - Tyagaraja (S)

 3. Kanakasabhapati - Dhanyasi - Adi - Gopalakrishna Bharati

 4. Sugunamule - Chakravakam - Rupakam - Tyagaraja (R, N at charanam)

 5. Chittam Irangada - Sahana - Mishra Chapu - Papanasam Sivan

 6. Maragata Lingam - Vasanta - Adi - M. Dikshitar

 7. Simhendramadhyamam

Notes & Observations: 1) Sound levels were abnormally and uncomfortably high 2) Satisfying performance from the Sisters


Sangita Kalanidhi T. V. Sankaranarayanan, Shankar Mahadevan & Amrita (Vocal Support - Son and Daughter), H. N. Bhaskar, Poongulam Subramanian

JAYA TV MARGAZHI MAHA UTSAVAM (Raja Muthiah Hall, Chettinad Vidyashram), Dec. 15th, 8.00 pm

 1. Viruttam ("Kazhalinai Kana..."), followed by Vighneshwara Shubhakaraka - Arabhi - Tulasivanam (S)

 2. Ka Va Va - Varali - P. Sivan

 3. Sripate Jaya Natajana (?) - Ramapriya - ?  (R, N at charanam "padmanabha", S)

 4. Taye Yashoda - Todi - OVK (N - "kalinil chilambu...")

 5. Muruga Muruga - Saveri - P. Tooran

 6. Sukhi Evaro - Kanada - Tyagaraja (Brief alapana, extensive swaras at pallavi line, Tani avartanam)

 7. Akalattile (Viruttam) - Kapi

 8. Kanna Karmukil (Viruttam) - Kannada

 9. Govinda Govinda - Purandara Dasa

 10. Parukkulle Nalla Nadu (Audience request) - Bharatiyar

 11. Mal Maruga (Viruttam)

 12. Iniye ival Taan (Viruttam dedicated to TVS' recently deceased mother) - Hamsanandi

 13. Vazhiya Sentamizh

Notes & Observations: 1) TVS sang with a lot of feeling, bhavam & sowkhyam 2) Kanada swaras were spellbinding 3) Moving viruttam in memory of his mother

Contributed by V. Subashri (9 yr old student of Carnatica Gurukulam)


MELHARMONY - Chitravina Ravikiran's Ensemble
Chitravina Ravikiran (Chitravina), P. Satish Kumar (Mridangam), Chaitanya Kumar (Flute), Subhashchandran (Ghatam & Konnakkol), Ganeshkumar (Kanjira), Harikrishna (Keyboard), Neil Mukherji (Slide Guitar), Aby Robbjee (Frame Drums - Guest artiste from NY)

JAYA TV MARGAZHI MAHA UTSAVAM (Raja Muthiah Hall, Chettinad Vidyashram), Dec. 15th, 6.30 pm

Concept: Presentation based on melody to produce harmony (More info at http://www.ravikiranmusic.com/Melharmony_intro.shtml )

 1. Pranamamyaham - Gaula - Mysore Vasudevachar (S)

 2. Sequence based on Raga Kadanakutuhalam

 3. Bantureeti - Hamsanadam

 4. Charukesi (with guitar music in Flamenco style, keyboard & kanjira)

 5. Deepakam

 6. Darkness & Awakening

 7. Tani Avartanam including Konnakkol

 8. Visweswara - Sindhubhairavi


Vasundhara Rajagopal, H. N. Bhaskar, Nellai Balaji

JAYA TV MARGAZHI MAHA UTSAVAM (Raja Muthiah Hall, Chettinad Vidyashram), Dec. 15th, 5.00 pm

 1. Swaminatha - Nattai - Dikshitar (S)

 2. Dunmarga - Ranjani - Tyagaraja (S at charanam)

 3. Arivar Yar Unnai - Mukhari - Arunachala Kavi (R, S)

 4. Vira Tirupparvai - Kavadi Chindu - Bharatiyar

 5. Maitrim Bhajata - Paramacharya

Notes & Observations: 1) About 75% attendance 2) Mukhari alapana and kriti were pleasing and soulful


Bhushany Kalyanaraman, Usha Rajagopal, A. S. Ranganathan, S. Krishnan

JAYA TV MARGAZHI MAHA UTSAVAM (Raja Muthiah Hall, Chettinad Vidyashram), Dec. 15th, 4.00 pm

 1. Karimukhavarada - Nattai - G. N. Balasubramanian (S)

 2. Thamathamen Swami - Todi - Papanasam Sivan

 3. Mahalakshmi - Sankarabharanam - Papanasam Sivan (S at "parkkadal...")

 4. Rangapura Vihara - Brindavana Saranga

 5. Kurai Ondrum Illai

Notes & Observations: 1) High-quality music with great pathantaram, but Bhushany got barely 30 minutes to perform, thanks to a late start (4.25 pm!).  2) About 50% attendance


Suguna Varadachari, Akkarai Subhalakshmi, Tanjavur Subramaniam

Raga Sudha Hall, Dec. 14th, 6.30 pm

 1. Annamera (Varnam) - Arabhi - Adi - Tiger Varadachariar

 2. Shri Lakshmi Varaham - Abhogi - M. Dikshitar

 3. Paruvam Parka Nyayama - Dhanyasi - Maha Vaidyanatha Sivan

 4. Chittam Irangada - Sahana - Mishra Chapu - Papanasam Sivan

 5. Shridhara Pahi - Jayantashri - Rupakam - Mysore Vasudevachar

 6. Enda sthalathaiyum - Kharaharapriya - Adi - Marimuttha Pillai

 7. Etavunara - Kalyani - Adi - Tyagaraja

 8. Petra Thai (Viruttam) + Nirai Servador - Nilambari

 9. Theliyan Balagan - Thirumangai Azhwar Pasuram

 10. Thandai Ani - Madhyamavati - Khanda Chapu


Madurai Sundar, Vittal Ramamurthy, K. V. Prasad

JAYA TV MARGAZHI MAHA UTSAVAM (Raja Muthiah Hall, Chettinad Vidyashram), Dec. 14th, 5.00 pm

 1. Ganapathy Talinai - Nattai - Bharatiyar (N - "dikkellam...", S)

 2. Viruttam ("Kulam Tarum...") followed by Guruvayurappane - Reetigowla - Ambujam Krishna (started song at anupallavi "Narayana enna...")

 3. Mahalakshmi - Shankarabharanam - Papanasam Sivan (S)

 4. Ka Va Va - Varali - Papanasam Sivan (R, S, T)

 5. Sundari en soppanathil (Javali) - Khamas - Ramnad Shankarasivam

 6. Tiruppugazh (Behag)

Notes & Observations: 1) Hall about 1/3rd full 2) Tani was of high quality 3) The javali was lilting and well-rendered


Gayatri Venkataraghavan, Melakaveri Tyagarajan, Nellai Balaji

Narada Gana Sabha (Pre-season concerts), Mini Hall, Dec. 13th, 4.30 pm

 1. Vatapi Ganapatim - Hamsadhwani - Adi - Dikshitar (N, S)

 2. Slokam ("Karacharana kritam...") - Nattai, followed by Parameswara Jagadishwara - Dikshitar (S)

 3. Paratpara - Vachaspati - Adi - P. Sivan (R, N - "ari ayanum...", S)

 4. Mayamma - Ahiri - Adi - Shyama Shastri

 5. Manasuloni - Varamu - Adi - Tyagaraja

 6. Guruleka - Gowrimanohari - Khanda Chapu - Tyagaraja (N - "tattva bodhana...", S)

 7. Akhilandeshwari - Dwijavanti - Adi - Dikshitar

 8. Enatinomu - Bhairavi - Rupakam - Tyagaraja (R, N - "sundaresa suguna...", S, T)

 9. Narayana - Shuddha Dhanyasi - Purandara Dasa

 10. Kallarkkum Kattravarkkum - Kurinji

Notes & Observations: 1) Audio levels optimum, a/c poor, full hall 2) Very good diction and sruti-shuddhi 3) Sedate, controlled performance; accompanists adequate.


P. Unnikrishnan, Embar Kannan, Trichy Sankaran, S. Karthick, B. S. Purushottaman

Kartik Fine Arts, Narada Gana Sabha Main Hall, Dec. 11th, 7.15 pm

 1. Vanajakshi (Varnam) - Kalyani - Adi - Poochi Srinivasa Iyengar

 2. Janaki Ramana - Shuddhaseemantini - Adi - Tyagaraja (S)

 3. Brochevarevare - Shriranjani - Adi - Tyagaraja

 4. Shatre Vilagi - Poorvikalyani - Gopalakrishna Bharati (R, N - "pattiyil karai...", S)

 5. Bhavapriye Bhavani - Bhavani - Dr. S. Ramanathan (S)

 6. Akshaya Linga Vibho - Shankarabharanam - Dikshitar (R, N - "badarai vana...", S, T)

 7. Jagat Janani - Ratipatipriya

 8. Kandu Nee - Sindhubhairavi - Bharatiyar

 9. Shri Chakra Raja - Ragamalika - Agastyar

 10. Kurai Ondrum Illai - Rajaji

 11. Mangalam

Notes & Observations: 1) Unni's voice in great shape 2) Too many accompanists tended to rob the concert of some sowkhyam 3) Trichy Sankaran, however was great and commanded the long tani (20 mins) 4) Post-tani pieces were SHOUTED requests from audience 5) Shankarabharanam was rendered well and Kannan was extremely supportive.


Sudha Raghunathan, Pakkala Ramdas, Neyveli Skandasubramanian, R. Raman
(Theme: Devi Parasakti)

JAYA TV MARGAZHI MAHA UTSAVAM (Raja Muthiah Hall, Chettinad Vidyashram), Dec. 10th, 6.30 pm

 1. Mathe (Varnam) - Khamas - H. Muthiah Bhagavatar

 2. Slokam ("Ayarkalai arupatti naanru...") - Mayamalavagowla, followed by "Sangeeta Devate Saraswati..." (Ambujam Krishna)

 3. Janani Ninnuvina - Reetigowla - Subbaraya Shastri (Short Alapana)

 4. Nee Irangayenil - Atana - Papanasam Sivan

 5. Meenakshi Memudam Dehi - Gamakakriya (Poorvikalyani) - Dikshitar (Neraval at "Madhurapuri...", Swaram, Tani)

 6. Shri Chakra Raja - Ragamalika - Agastyar

 7. Sumanasa Vandita Sundari - Revati?

 8. Karunai Deivame - Sindhubhairavi -Madurai Srinivasan

 9. Kshirabdi Kanya - Shri - Annamacharya

 10. Tillana - Surutti

 11. Mangalam

Notes & Observations: 1) Jampacked, overflowing hall, full one hour before start! 2) Not sure why songs on Saraswati & Lakshmi were included in a "Parasakti" theme.


Carnatica Brothers (Shashikiran & Ganesh), Mysore Srikanth, Trivandrum Balaji

JAYA TV MARGAZHI MAHA UTSAVAM (Raja Muthiah Hall, Chettinad Vidyashram), Dec. 10th, 5 pm

 1. Varnam (Andolika)

 2. Shri Vighnarajam - Gambhiranattai - OVK

 3. Sadachaleshwaram - Bhupalam - Dikshitar (Alapana by Shashikiran, Swaram)

 4. Sarasa Sama Dana - Kapinarayanai - Tyagaraja

 5. Ka Vaa Vaa - Varali - Papanasam Sivan (Alapana by Ganesh, Swaram)

 6. Gangadheeshwaram - Sindhubhairavi - Surajananda

 7. Govardhana Giridhara - Darbari Kanada - Narayana Teertha

 8. Tillana - Bindumalini - Ravikiran

Notes: 1) A performance marked by classical pieces, good pathantaram, sruti suddham 2) Both raga alapanas were of high calibre


S. Sowmya, Embar Kannan, Poongulam Subramanian

Brahma Gana Sabha (Sivagami Pethachi Auditorium, M. Ct. M. School), Dec. 10th, 6.30 pm

 1. Ninnukori - Vasanta - Adi - Tachur Singarachari

 2. Teliyaleru Rama - Dhenuka - Adi - Tyagaraja (S)

 3. Rama Ika Nannu - Sahana - Rupakam - Patnam Subrahmanya Iyer (R, N, S)

 4. Hiranmayeem Lakshmim - Lalita - Rupakam - Muttuswami Dikshitar (S)

 5. Innamum Oru Taram - Yadukulakambhoji - Adi - Gopalakrishna Bharati (R)

 6. Sripate - Nagaswaravali - Adi - Tyagaraja

 7. Devi Brova - Chintamani - Adi - Shyama Shastri

 8. Devi Pavane - Saveri - Adi - Swati Tirunal (R, N - "samaja pungava...", S, T)

 9. Va Velava - Shivaranjani - Adi - Dr. S. Ramanathan

 10. Adi Neepai (Javali) - Yamunakalyani - Adi - Dharmapuri Subbarayar

 11. Chidambaram Pogamal - Senjurutti - Adi - Gopalakrishna Bharati

 12. Mangalam

Notes & Observations: 1) A sedate and calm presentation, with a selection of soulful rakti ragas in the 1st half and not-so-often heard Saveri Navaratri kriti of Swati Tirunal 2) Sahana and Yadukulakambhoji alapanas were exceptional 3) Sound levels varied wildly, discomfiting the artistes. Vocal mic level was low for much of the 1st  half. 4) Temperature control in the hall was abysmal.


Hyderabad Brothers, S. Varadarajan, P. Satish Kumar
(Theme: Kritis of Shyama Shastri)

JAYA TV MARGAZHI MAHA UTSAVAM (Raja Muthiah Hall, Chettinad Vidyashram), Dec. 9th, 6 pm

 1. Parvati Ninnu - Kalgada - Adi (Tishram)

 2. Tarunamidamma - Gowlipantu - Adi

 3. Kamakshi - Bhairavi Swarajati - Mishra Chapu

 4. Talli Ninnu - Kalyani (Alapana by Raghavachari) - Mishra Chapu (N - "shyama krishna...", S)

 5. Ninne Namminanu - Todi - Mishra Chapu (Alapana by Seshachari) - Mishra Chapu (N - "kamakshi...", S, Tani)

 6. Mayamma - Ahiri - Adi (short alapana)

 7. Pahi Shri Girirajasute - Anandabhairavi - Rupakam

 8. Kanakashaila Viharini - Punnagavarali - Adi

Notes & Observations: 1) Todi was perhaps the best piece 2) Varadarajan excelled in Todi alapana, Satish Kumar's tani was soft and pleasing 3) One wished for a selection of rarer Shyama Shastri kritis, this being a thematic concert.


Aruna Sayeeram, Embar Kannan, Neyveli Narayanan, S. V. Ramani

Kartik Fine Arts, Narada Gana Sabha Main Hall, Dec. 8th, 5 pm

 1. Sami Ninne - Shri - Karur Devudu

 2. Vara Narada - Vijayasri - Tyagaraja (S)

 3. Muruga Muruga - Saveri - Periasamy Tooran

 4. Karthikeya Kamaleshana - Valaji - Srivatsa? (R, S)

 5. Slokam ("Kamalajyoti...") followed by Kamalamba Samrakshatu - Anandabhairavi - Dikshitar

 6. Rama Namamu Janma Rakshaka - Atana - Tyagaraja

 7. Enduko Nee Manasu - Kalyani - Tyagaraja (R, N - "Hridaya...", S, T)

 8. Neerada sama - Jayantashri - Oottukkadu Venkata Kavi

 9. Rajasukuma madana - Marathi Abhang

 10. Kannan Varugindra Neram - Folk

Notes & Observations: 1) Sell-out crowd, overflowing hall 2) Sound levels extremely high throughout the concert, accentuated during fast swara passages and tani avartanam

 

More Concert Listings >>

 Questions or comments? Send us E-mail.
Copyright: Srishti's Carnatica Private Limited